Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 05.11.2015 έως 31.08.2017