Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2556

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή.

Υποψήφια για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Αφροδίτη Παπαδάκη.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να εισαχθούν όλοι οι απαραίτητοι απόρρητοι κωδικοί ψηφοφορίας και να εξαχθούν τα αποτελέσματα από το σύστημα. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο έχει ως εξής:

Α) Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 17

Β) Αριθμός ψηφισάντων: 15

Γ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 2

Δ) Αριθμός ψήφων που έλαβε η υποψηφιότητα της κυρίας Αφροδίτης Παπαδάκη: 13

Με βάση το αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας, εκλέγεται ως Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Αφροδίτη Παπαδάκη.

Ο Πρόεδρος

Γ. Χαλαμανδάρης,
Επ. Καθηγητής

Τα μέλη

Ε. Δεμοιράκος, Επ. Καθηγητής
Λ. Ρομπόλης, Επ. Καθηγητής

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018