Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

id: 
2487

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 14:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ.

Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή. Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος ήταν ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταμούλης.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής προκειμένου να εισαχθούν όλοι οι απαραίτητοι απόρρητοι κωδικοί ψηφοφορίας και να εξαχθούν τα αποτελέσματα από το σύστημα. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο έχει ως εξής:

Α) Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 31

Β) Αριθμός ψηφισάντων: 25

Γ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 1

Δ) Αριθμός ψήφων που έλαβε η υποψηφιότητα του κ. Γεώργιου Σταμούλη: 24

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγεται ως Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταμούλης.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Τα μέλη

Ι. Μαριάς

Επ. Καθηγητής

Ι. Κουτσόπουλος, Επ. Καθηγητής

Ε. Μαρκάκης, Επ. Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018