Λογότυπα

Α) Γενικές Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπων

Tο λογότυπο του Πανεπιστημίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα έγχρωμο σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που προορίζονται για προβολή σε οθόνη (υπολογιστή, tablet, smartphone, κ.λπ.).

Το βασικό λογότυπο που προτείνεται για χρήση, είναι το λογότυπο ορθογώνιου προσανατολισμού με το μπορντό φόντο ή το εναλλακτικό λογότυπο με το λευκό φόντο.

Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ: avatar facebook), θα πρέπει να χρησιμοποιείται το έμβλημα (η τετράγωνη εικόνα με την κεφαλή του Ερμή).

Σε περίπτωση που πρόκειται για αναπαραγωγή εντύπου με ασπρόμαυρη φωτοτυπία ή εκτύπωση διχρωμίας (άσπρο-μαύρο), τότε και μόνο τότε μπορεί να γίνει χρήση του ασπρόμαυρου λογοτύπου.

Προσοχή στην ορθή χρήση του λογοτύπου.

Βασικό λογότυπο

1_AUEB-pantone-HR.jpg

1_AUEB-pantone-LR.jpg

Εναλλακτικό λογότυπο

2_AUEB-white-HR.jpg

2_AUEB-white-LR.jpg

Έμβλημα

3_AUEB-emblem-HR.jpg

3_AUEB-emblem-LR.jpg

Ασπρόμαυρο λογότυπο

4_AUEB-BW.jpg

Κάντε click στο λογότυπο που σας ενδιαφέρει για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το λογότυπο τοπικά στον υπολογιστή σας.


Β) Μη αποδεκτές χρήσεις

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλοιώνεται.

Παραδείγματα αλλοίωσης του λογοτύπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παράθεση κειμένου δεξιά ή αριστερά του εμβλήματος ή του λογοτύπου (ακόμη κι αν μεσολαβούν στοιχεία όπως διαχωριστική γραμμή ή λευκό κενό) καθώς και την παράθεσή του σε υπερβολικά μικρό μέγεθος ώστε τα γράμματα να καθίστανται δυσανάγνωστα.

Δεν επιτρέπεται η αποκοπή τμημάτων του λογοτύπου ούτε η χρήση του με διάτρηση κάποιας χρωματικής περιοχής (transparent) ώστε πίσω του να προβάλλεται κάποιο φόντο (εικόνα ή γραφικό).

Τελευταία ενημέρωση: 06-02-2018