Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

id: 
1589

Δελτίο Τύπου

Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη &

Αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

Ο Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του θεσμού "BRAVO", ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012 με μια πανηγυρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Εταιρείες που ηγούνται της Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο η Βιωσιμότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Ο θεσμός "BRAVO" δημιουργήθηκε από το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, με όραμα να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο στην ανάπτυξη διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των Επιχειρήσεων και των Κοινωνικών Εταίρων, σχετικά με την αυτοδέσμευση των εταιρειών για επίτευξη διαφάνειας στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Κ. Γάτσιος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση

Η αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσω της συστηματοποιημένης καταγραφής της επίδοσής τους στο τρίπτυχο Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε σε 2 επίπεδα, με βάση:

  • Τον Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) o οποίος αξιολογεί τον βαθμό αντίληψης των Κοινωνικών Εταίρων για τα βασικά ζητήματα που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς των Επιχειρήσεων. 120 Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι της πολιτείας, επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς, ακαδημαϊκοί, και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, πραγματοποίησαν διάλογο και αξιολόγησαν τους Απολογισμούς που εκδίδουν 34 πρωτοπόρες εταιρίες στη χώρα μας, και

  • Τον Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index) που δημιουργήθηκε φέτος για πρώτη φορά και είναι προϊόν συνεργασίας του QualityNet Foundation με ομάδα έγκριτων καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο Δείκτης Βιωσιμότητας αποτελεί μια τεχνική αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας μέσω των Απολογισμών, με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και καλές πρακτικές.

O Θεσμός διεξάγεται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και υλοποιείται με την υποστήριξη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018