Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2469

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') Πρακτικό.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι:

21 (είκοσι ένα)

Ψηφίσαντες:

21 (είκοσι ένα)

Έγκυρα:

21 (είκοσι ένα)

Άκυρα:

0 (μηδέν)

Λευκά:

1 (ένα)

Υποψήφια Πρόεδρος: Ελένη Λουρή - Δενδρινού

20 (είκοσι)

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης των ψήφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΖΕΥΣ», η υποψήφια Καθηγήτρια κ. Ελένη Λουρή - Δενδρινού του Διονυσίου έλαβε είκοσι (20) ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018