Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2488

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') Πρακτικό.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι:

26

Ψηφίσαντες:

20

Έγκυρα:

20

Άκυρα:

0

Λευκά:

1

Υποψήφιος Πρόεδρος: Αντώνιος Ντέμος

19

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης των ψήφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΖΕΥΣ», ο υποψήφιος Καθηγητής κ. Αντώνιος Ντέμος του Αγγέλου έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Π. Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Τα μέλη

Σ. Μπλαβούκος, Επίκουρος Καθηγητής

Κ. Ρουμανιάς, Λέκτορας

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018