Αναλυτικά δεδομένα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών