Έκδοση βιβλίου με θέμα τις γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

id: 
93

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την έκδοση ενός βιβλίου με θέμα τις γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Έχω εσωκλείσει το δελτίο τύπου για την καλύτερη πληροφόρησή σας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τα έσοδα του βιβλίου θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα επανένταξης των κακοποιημένων γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια πανεπιστημιακών από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αλλά και ανθρώπων της αγοράς στη διερεύνηση θεμάτων όπως η γυάλινη οροφή, το στυλ ηγεσίας και μάνατζμεντ, η ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας κτλ. Η βοήθειά σας στην προώθηση του βιβλίου είναι πολύτιμη και σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Επίσης ζητώ συγγνώμη που γεμίζω το ταχυδρομείο κάποιων που δεν ενδιαφέρονται για το θέμα.

Με εκτίμηση

Μαρία Βακόλα

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018