Παναγιωτίδου Αγγελική

Μέλος Συντακτικής Ομάδας, Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ.

Πότε τελειώνει η «μάθηση»;

Υπάρχουν ερωτήματα που πιθανώς να χαρακτηρίζονται «ρητορικά» όχι γιατί διατηρούμε αυτή τη λατρεία ή υπερηφάνεια για το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά γιατί η ίδια η ιστορία έρχεται και τα καθιστά ως τέτοια. Η διάρκεια ή το ενδεχόμενο τέλους της διαδικασίας της «μάθησης» είναι ένα τέτοιο ρητορικό ερώτημα. Πλήθος επιστημονικών μελετών και αποτελέσματα ερευνών έρχονται και επιβεβαιώνουν με τα ευρήματά τους ότι η διαδικασία της μάθησης δύναται να είναι διαρκής ή και χωρίς τέλος.

Διπλό πτυχίο ΟΠΑ και Πανεπιστημίου Παβίας

Διπλό τίτλο σπουδών (Double Degree, DD) μεταπτυχιακού επιπέδου θα προσφέρει σύντομα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Παβίας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Στατιστικής του, μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού δικτύου HERMES (www.hermes-universities.eu).

Επτά στους δέκα αποφοίτους του ΟΠΑ βρίσκουν αμέσως δουλειά

του Δημήτρη Καρλή, Καθηγητή Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ και Επιστημονικού Υπευθύνου ολοκλήρωσης της παρούσας έρευνας, και
της Αγγελικής Παναγιωτίδου, Συμβούλου Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ