Φουντάς Νίκος

Head of Operations στη Hack The Box

Εκπαιδεύοντας «φρουρούς» κυβερνοασφάλειας

Με πρωτότυπο διαδικτυακό «παιχνίδι» μοιάζει η πλατφόρμα Hack The Box, που επιτρέπει στους χρήστες να... εκπαιδευτούν ώστε να αποφεύγουν τις κυβερνοεπιθέσεις και τη διαρροή ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες αποτελούν τη σύγχρονη «πληγή» στη λειτουργία των επιχειρήσεων παγκοσμίως.